Studnie głębinowe i instalacje zewnętrzne

 • Kompleksowa budowa studni głębinowych
 • Studnie wielkośrednicowe
 • Przyłącza do studni głębinowych
 • Hydrofornie
 • Stacje uzdatniania wody
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Szamba i zbiorniki szczelne
 • Mikropale
 • Odwodnienia rynnowe
 • Drenaże fundamentowe
 • Przyłącza i sieci:
  – wodne
  – kanalizacyjne
  – gazowe
  – elektryczne
  – światłowodowe

Prace ziemne drogowe i wyburzeniowe

 • Wykopy
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Rozbiórki i wyburzenia
 • Wywóz ziemi i gruzu
 • Prace wodne i melioracyjne
 • Ogrody
 • Budowa dróg dojazdowych i nawierzchni utwardzonych
 • Odśnieżanie