• Wykopy
  • Przygotowanie terenu pod budowę
  • Rozbiórki i wyburzenia
  • Wywóz ziemi i gruzu
  • Prace wodne i melioracyjne
  • Ogrody
  • Budowa dróg dojazdowych i nawierzchni utwardzonych
  • Odśnieżanie