• Kompleksowa budowa studni głębinowych
 • Pompy ciepła
 • Studnie wielkośrednicowe
 • Przyłącza do studni głębinowych
 • Hydrofornie
 • Stacje uzdatniania wody
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Szamba i zbiorniki szczelne
 • Mikropale
 • Odwodnienia rynnowe
 • Drenaże fundamentowe
 • Przyłącza i sieci:
  – wodne
  – kanalizacyjne
  – gazowe
  – elektryczne
  – światłowodowe